Skip to content Skip to footer

Het prille begin

Over de historie van DIO valt veel te vertellen. Dat doen we hier dan ook, maar wel in een samengevatte versie. Op 27 november 1970 is de christelijke volleybalvereniging DIO Bedum geboren. Dat er grote behoefte aan een volleybalvereniging in Bedum was, bleek al snel. Binnen zeer korte tijd kwamen er veel aanmeldingen binnen en zijn de teams wedstrijden gaan spelen in de competitie van de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo). Halverwege de jaren ‘80 heeft de vereniging, zowel qua ledenaantal als qua prestaties, een sterke groei doorgemaakt. Het ledental groeide in enkele jaren van 150 naar ruim 300 en de eerste dames- en herenteams nestelden zich in de top van de regiocompetitie. Eigenlijk is vanaf het begin de huidige club al gevormd: we doen het samen, en we doen het op alles niveaus. Van recreatief tot prestatiegericht. Er is dus niets veranderd.

Zitvolleybal in Bedum

Binnen de vereniging is ook enige jaren een zeer actieve zitvolleybal afdeling geweest. Hiervoor heeft de vereniging menig olympisch sporter afgeleverd. En dat niet alleen: het zitvolleybal-team van DIO Bedum is zelfs Europees kampioen geweest. Dat is toch een prestatie van formaat, voor een club uit Bedum.

Van nieuwkomer naar gevestigde orde

Aan het eind van de twintigste eeuw is er binnen de vereniging de behoefte ontstaan door te groeien naar de top van Nederland. In eerste instantie was dat bij de dames, maar later zijn ook de heren zich met de top gaan bemoeien. Meedoen met de top vraagt iets andere kwaliteiten dan recreatief spelen. Bij de spelers, maar ook in de organisatie. Het talent bleek op alle vlakken aanwezig, en ook sponsoren konden zich wel in de plannen vinden. Zo werden (beperkt) financiële middelen beschikbaar gesteld en werd onze eerste grote sponsor AB-Groningen aan de vereniging verbonden. Deze uitdaging werd door het toenmalige bestuur aangenomen en tot het seizoen 2009 ook uitgevoerd. In deze jaren is het eerste damesteam van DIO, later genoemd AB Groningen DIO/Bedum, gepromoveerd van de hoofdklasse naar de landelijke eerste divisie. Misschien wel mede hierdoor is de aantrekkingskracht tot de vereniging voor jeugdleden en vele andere leden ontstaan. Ook qua sponsoring verging het DIO goed. Naast euro’s (of toen nog guldens) is natuurlijk ook volleybalkennis nodig om de top te halen. Een goed technisch beleid met goede trainers en daar omheen een boel vrijwilligers vanuit de club hebben de basis gelegd voor DIO zoals we het nu kennen: een gezonde en gezellige club, die op zo hoog mogelijk niveau speelt. Tijdens deze jaren gingen de resultaten van de eerste teams en van de topjeugdteams met sprongen vooruit.

De sprong naar het heden

DIO Bedum heeft zich al die jaren goed kunnen ontwikkelen. Mede door een gezamenlijke aanpak met de recreantenteams en de jeugdteams ontwikkelt zich dan ook een zeer breed opgezette volleybalvereniging. Daarin dragen de jeugdopleiding, top-, breedte- en recreatiesport gezamenlijk bij aan het speelplezier en de sociale samenhang van de leden. Ook wordt zo mede invulling gegeven aan het beleid van de gemeente Bedum, om via sport een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jong en oud. Over jong gesproken: er is altijd ruimte voor jeugd om bij DIO te komen. Het is zonde om te zien dat de jongensjeugd die we in de jaren 90 hadden (en die meespeelde voor de nationale beker) eigenlijk niet meer terug is gekomen.
Het 1e herenteam wat nu bekend staat als Top Personeelsdiensten DIO Bedum Heren 1 komt wederom uit in de Topdivisie. De overige herenteams spelen 3e divisie, eerste klasse n 3e klasse. De dames spelen 3e divisie (en staan bovenaan) tot en met 4e klasse. DIO Bedum heeft meerdere ABC teams die lekker competitie spelen. Daarnaast hebben we een hele voorraad cmv-teams, en ontstaat er bijna elk jaar een nieuwe groep.

De vereniging telt nu een kleine 300 leden (ca 220 senioren en bijna 80 junioren). Het zijn niet alleen maar leden uit de gemeente Bedum, ook regionaal hebben we een grote aantrekkingskracht. Op vrijdag 23 maart 2018 zijn de gemoderniseerde statuten officieel goedgekeurd en vastgelegd bij de KvK. Vanaf dat moment is de naam van onze mooie vereniging: Volleybalvereniging DIO Bedum. Top, toch?