Historie

Hoe is DIO Bedum ontstaan?

In 1970, nu 47 jaar geleden, hebben een aantal, in Bedum woonachtige, leden de vereniging gestart. Op 27 november 1970 is de christelijke volleybalvereniging DIO Bedum formeel opgericht. Dat er grootte behoefte aan een volleybalvereniging in Bedum was, bleek al snel. Binnen zeer korte tijd kwamen er veel aanmeldingen binnen en zijn de teams wedstrijden gaan spelen in de competitie van de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo). Halverwege de jaren ‘80 heeft de vereniging, zowel qua ledenaantal als qua prestaties, een sterke groei doorgemaakt. Het ledental groeide in enkele jaren van 150 naar ruim 300 en het eerste dames- en herenteam nestelde zich in de top van de regiocompetitie. Het kader, de trainers, de junioren,de senioren zowel prestatief als recreatief, aangevuld met vele vrijwilligers werden de peilers van de vereniging.

Problemen heeft DIO Bedum eigenlijk in al die jaren van hun bestaan niet gekend, de saamhorigheid, teamgeest en clubliefde bleken toen al te bestaan, waardoor we verder hebben kunnen opbouwen.
Binnen de vereniging is ook enige jaren een zeer actieve zitvolleybal afdeling geweest. Hiervoor heeft de vereniging menig olympisch sporter afgeleverd. En dat niet alleen: het zitvolleybal-team van DIO/Bedum is zelfs Europees kampioen geweest. Dat is toch een prestatie van formaat, voor een club uit Bedum.

Aan het eind van de twintigste eeuw is er binnen de vereniging de behoefte ontstaan door te groeien naar de top van Nederland, in eerste instantie was dat bij de dames, maar later zijn daar de heren aan toegevoegd. Die groei werd mede mogelijk gemaakt door de stimulerende werking van de technische staf op de teams en eigenlijk ook op de hele vereniging. Zo werden (beperkt) financiële middelen beschikbaar gesteld en werd onze eerste grote sponsor AB-Groningen aan de vereniging verbonden. Deze uitdaging werd door het toenmalige bestuur aangenomen en tot het seizoen 2009 ook uitgevoerd. In deze jaren is het eerste damesteam van DIO, later genoemd AB Groningen DIO/Bedum, gepromoveerd van de hoofdklasse naar de landelijke eerste divisie. Misschien wel mede hierdoor is de aantrekkingskracht tot de vereniging voor jeugdleden en vele andere leden ontstaan. Ook financieel kwam DIO er beter voor te staan in het bijzonder door de financiële injecties van kort- en langdurige sponsorcontracten. Om een en ander in goede banen te leiden werd een zware inspanning gevraagd van trainers en vrijwilligers, met als voornaamste doel het promoten van topvolleybal en het genereren van geldstromen, teneinde topsport vanuit de vereniging financieel mogelijk te maken. Tijdens deze jaren gingen de resultaten van de eerste teams en van de topjeugdteams met sprongen vooruit.

DIO Bedum heeft zich al die jaren goed kunnen ontwikkelen en mede door een gezamenlijke aanpak met de recreantenteams en de jeugdteams ontwikkelt zich dan ook een zeer breed opgezette volleybalvereniging. Daarin dragen de jeugdopleiding, top-, breedte- en recreatiesport gezamenlijk bij aan het speelplezier en de sociale samenhang van de leden. Ook wordt zo mede invulling gegeven aan het beleid van de gemeente Bedum, om via sport een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jong en oud. 

Het 1e herenteam wat nu bekent staat als Kenders Bouw H1 komt wederom uit in de Top divisie. Het 2e heren team in de 2e divisie Het 1e dames team kunnen wij terug zien in de 3e divisie en D2 komt uit in de Promotieklasse.

DIO Bedum heeft 6 ABC teams waaronder 2 mix teams. Daarnaast hebben we nog 2 cmv teams en ontstaat er in de loop van het jaar een instroom groep. Om de doorstroom naar de senioren te stimuleren zijn wij altijd op zoek naar nieuwe jeugdleden.

De vereniging telt nu een kleine 300 leden (ca 220 senioren en bijna 80 junioren). Het zijn niet alleen maar leden uit de gemeente Bedum, ook regionaal hebben we een grote aantrekkingskracht.

Op vrijdag 23 maart 2018 zijn de gemoderniseerde statuten officieel goedgekeurd en vastgelegd bij de KvK

Vanaf dat moment is de naam van onze vereniging:

vollebalvereniging DIO Bedum