Afmelden als lid van DIO/Bedum

Het lidmaatschap van DIO/Bedum kan, conform de reglementen, alleen opgezegd worden per 1 januari en 1 juli van het seizoen. De afmelding is pas definitief als je een bevestiging hebt gehad van de ledenadministratie. Dat is niet de mail die je direct na het afmelden krijgt.

E-mailadres van jezelf, of (indien minderjarig) van je ouders/verzorgers.